czwartek, 19 czerwca 2014

Boże Ciało 2014Zapewne na różnych czchowskich portalach można będzie obejrzeć obszerną fotograficzną relację z tegorocznej procesji Bożego Ciała, tutaj odnotowujemy ją dlatego, że po raz pierwszy od niepamiętnych lat, zmieniła ona swą trasę i przebiegała nie jedynie wokół rynku, lecz także ulicą Armii Krajowej, bo tam właśnie usytuowany był jeden z czterech ołtarzy.
Podobno – o czym bardzo wiekowi ludzie czasem wspominają – wkrótce po II wojnie światowej, jeszcze w okresie stalinizmu, zdarzało się (nikt jednak nie jest w stanie podać nawet przybliżonych dat), iż wszystkie cztery procesyjne ołtarze znajdowały się wokół kościoła. Po prostu ówczesne władze nie pozwalały na religijne akcenty w przestrzeni publicznej, czyli w naszym przypadku, na rynku. Później, już „od zawsze”, procesje szły wokół rynku gdyż przy nim właśnie urządzane były bożociałowe ołtarze. Dzisiejszą więc procesję odnotowujemy jako pierwszą przebiegającą zmienioną, dłuższą trasą.


  

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz