sobota, 6 lipca 2019

Super bezpieczeństwo!

Zupełnie przypadkowo natknąłem się na opublikowane przez czasopismo „Dziennik Gazeta Prawna” wyjątki z raportu Najwyższej Izby Kontroli, sporządzonym po jej przyjrzeniu się jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej. Tak, tak. NIK kontroluje i takie obszary. No i co się okazuje, według NIK, w całym naszym Kraju tylko około 30 % (!!!) jednostek OSP jest w pełni gotowych do akcji ratowniczych.